zondag 25 december 2016

KERSTWENSEN

In de klas wensten we elkaar in verschillende talen een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!

Hierbij wil ik ieder van u hetzelfde wensen.
Ook hartelijke dank aan het oudercomité voor de organisatie van het kerstmarktje!
(voor foto's: zie schoolactiviteiten)

donderdag 22 december 2016

DOPJESWENSEN VOOR FIJNE MENSEN...

Beste,

Langs deze weg wensen we alle kinderen en het team te bedanken voor het inzamelen van dopjes voor het afgelopen jaar. 
We hopen alvast dat we in 2017 terug massaal veel dopjes van u mogen ontvangen.

Van mens tot mens
van dier tot dier
moge 2017
voor ieder
een kalenderjaar zijn
vol vreugde en plezier!